LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

מוריה אופיר

רוח הקודש

מה היא בכלל רוח הקודש ומה ההבדל בינה לבין נבואה? לכל דבר בעולם ישנן מעלות. יש את השכל, את רוח הקודש ואת הנבואה, אבל בין שלושתן יש מדרגות ושוני. אז מה זה רוח הקודש ולמה טוענים שהייתה אותה לרבי מלובביץ? ומה הקשר לתנא דבי אליהו?