LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

זהורית עידן

ראיון עם בועז כהן

מה מקומה של הבעת עמדה במוזיקה? האם נהנים ממוזיקה מעבר לאקטואליה? האם בשירי מחאה חשוב לתת מקום לערכים אוניברסליים? והאם אמן שמביע דעתו, מאבד את הקהל שלו? בועז כהן עם תשובות מרתקות!