LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

זהורית עידן

ראיון עם דורי בן זאב

משיח לא בא, משיח גם לא מצלצל, ברוח התקופה דורי בן זאב מספר על המצב שהיה. בין היתר הוא מספר לנו על הטקסטים ועל הביקורת שנכתבו באמצעות שירים באותה התקופה.