LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

חיים טויטו

ראיון עם עמנואל עדה

עמנואל מספרת על הזיקה של הצרפתיים היהודיים לארץ, על המוזיקה, ועל תחנת RCJ. תחנה זו משדרת לכל הקהילה הצרפתית, רדיו רקע משתף איתם פעולה והם משדרים בצורה הדדית תכניות משתי התחנות.