LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

חיים טויטו

ראיון עם לואי עלי

לואי התחיל את הקריירה שלו באייל גולן קורא לך, שם החתימו אותו אייל גולן וירון אילן על חוזה ומשם הכל היסטוריה. לואי מספר על המפגש המיוחד שלו עם ירון אילון, על הקושי לשיר בעברית בפעם הראשונה, על הרעפת האהבה של הישראלים כלפיו ועל המשך הקריירה שלו.