LIVE
Facebook instagram Twitter

ראיונות

עדי שלם רבינוביץ'

ראיון עם הסופרת דתיה בן דור

גם אתם גדלתם על השטוזונים, מי שטוב לו ושמח ופרפר נחמד??    דתיה בן דור התחילה כמורה למוזיקה, התחילה לכתוב שירים לילדים כי בעיניה :"לא היו מספיק שירים יפים", חשוב לה שדברים יהיו הכי נכונים והכי מדויקים שאפשר והיא לא דופקת חשבון בכלל: