LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

עומר אביטל

המפיקים המוזיקליים

בתחילת שנות ה-21 המפיק המוזיקלי הפך משורת קרדיט בגב האלבום לאדם מרכזי מאד בשיר ורבים מהם הפכו להיות כוכבים גדולים בעצמם. דוגמא לכך היא ג'ורדי! איך ולמה? פרטים נוספים בכתבה הבאה: