LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

השוקולטיירית רוית גליצקי מספרת לנו על יום השוקולד הבינלאומי

השוקולטיירית רוית גליצקי מספרת לנו על יום השוקולד הבינלאומי.

פסלים משוקולד, מתנות אירוסין ופרלינים מכל הסוגים. הצטרפו אלינו!!!

)