LIVE
Facebook instagram Twitter

מדינה קטנה גדולה

רוני בידה ושריה הרוש

בשבילה גיבורים עפים

עומרי גבעון, יוצר הסדרה הישראלית "בשבילה גיבורים עפים", על התהליך שהביא לפיתוחה, על העיבוד מהגרסה הספרותית, הצילומים בקולומביה ובדרום אמריקה בשיתוף עם חברת צילום זרה, על העיסוק בנושאים כמו הפרעות נפשיות וגם על העיבוד האמריקאי העתידי.