LIVE
Facebook instagram Twitter

Bizarre Zone

יותם הלחמי

קזחסטאן

חשבתם פעם על המושג עצמו "תאריך"? הוא לא יכול להתחייב ליותר מעשרים וארבע שעות ובכל זאת יש משהו נצחי בתאריכים, כי יש תאריכים שנחקקים לנו בזיכרון לדיראון עולם. היום לפני עשרים ותשע שנים הוקמה קזחסטן, כאילו, לא באמת הוקמה, קיבלה עצמאות (16.12). ולמה חשוב להזכיר את זה?