LIVE
Facebook instagram Twitter

Bizarre Zone

יותם הלחמי

היום לפני...

היום (23.12), לפני ארבעים ושלוש שנה קט סטיבנס הזמר והיוצר, משנה את שמו ליוסוף אסלם. לכאורה זה רק שינוי שם, אבל לאדון יוסוף איסלם זה היה מורכב הרבה יותר. למה? כל הפרטים בכתבה הבאה: