מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

Bizarre Zone

יותם הלחמי

פינת הידע הכללי - לא תיצפו את התשובות האלה מראש!

שם נוסף לשוק ראש העין?, דמות שהשפיעה רבות על התרבות בעבר?, הדרך לגיהינום רצופה ב..?, כשפותחים אותו יוצא מים? נתנאל ינובר מתארח באולפן, האם הוא ידע לענות על השאלות ולנצח בטריוויה?