LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים בקורונה

נוי מהצרי ודניאל קנט

המטנף

דניאל קנט "המטנף" לא חוסך במילים כדי לתאר את אירועי החנוכה שיהרסו בגלל מגפת הקורונה. הפסטיגל במתכונת המסכים, הירידה לאילת "הירוקה" במחירים מופקעים ועם בדיקת קורונה עדכנית, חוסר ההחלטיות של הממשלה והחיסונים שלא יסיימו את המגיפה במהירות.