LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים בקורונה

נוי מהצרי ודניאל קנט

עוד יהיה שלום עלינו

מה היו חושבים העולים ממרוקו שכבר אינם על הסכם השלום של ישראל ומרוקו, ומה חושבים אנשי העדה על כך? אילו סיבות יש כדי לגנות את צעד זה של ראש הממשלה והאם הן לגיטימיות? היוצר והתסריטאי מני אסייג על נירמול היחסים שבין ישראל למרוקו.