LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים בקורונה

נוי מהצרי ואוראל יוסופוב

המטנף

כולנו ראינו את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתחסן בשידור חי כדי להראות שהחיסון בטוח ולדרבן אותנו להתחסן. אבל, בנינו, למה צריך את ה-"טררם" הזה?! אולי כל ההצגה הזו מיותרת ועדיף להתרכז בדברים אחרים, חשובים יותר? לדוגמא, המשבר הכלכלי, או בניית מודל יציאה מהמגפה? המטנף חוזר והוא כועס במיוחד.