LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים בקורונה

נוי מהצרי ואוראל יוסופוב

ספורט או לא להיות

הקורונה פגעה בתחומים רבים בתרבות הישראלית. אחד התחומים שנפגעו הוא כמובן הספורט. האולימפיאדה ביפן שכבר בוטלה בפעם השנייה, ליגות הכדורגל שהפסיקו להתחרות וגם המחלות במגרשים.