LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים בקורונה

נוי מהצרי ואוראל יוסופוב

התנהלות אירועי הספורט בתקופת הקורונה

אירועי הספורט כבר לא יכולים לחכות להיפתח, והנה משרד הבריאות החל בשיתוף פעולה עם שר התרבות והספורט ליצירת מתווה חזרה לשגרה של אירועי הספורט. כתב הספורט של אתר ONE, אסי ממן על מתווה החזרה לשגרה לאחר החיסונים.