LIVE
Facebook instagram Twitter

המגזין

עינבר כהן טאיק וזיו זגורי

חבילות אבודות

טירוף הקניות באינטרנט ממש יצא מכלל שליטה, בעיקר בתקופת הקורונה. עם זאת, ישנן תלונות רבות על מוצרים שאינם מגיעים, מוצרים פגומים ובעיקר מענה שירות לקחות ש...לא עונה. הרשתות הישראליות לוקות בחסר בכל מה שקשור לשירות לקוחות.