LIVE
Facebook instagram Twitter

המגזין

טובה פולישוק וזיו זגורי

הסגר השלישי

ישראל עדיין לא הספיקה לצאת באופן מלא מהסגר השני, והנה כבר הסגר השלישי בדרך. האם קבלת ההחלטות בממשלה אינה נכונה? מה היא ההשפעה על האזרחים ומה יהיה עם החוסר באכיפה?