LIVE
Facebook instagram Twitter

המגזין

טובה פולישוק וזיו זגורי

מצב התחלואה בקורונה בישראל

יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, על מצב התחלואה בקורונה בישראל. כמה חולים חדשים, מספר החולים הקשים, רמת ההתפשטות של המגפה ומחדל תוצאות הבדיקות שהתעכבו. בנוסף, כמובן, האם ישנה הצדקה לסגר השלישי?