מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

אישי נשי

הילה גרין וצופיה גבאי

"ותאמר לו אל אחי אל תענני כי לא יעשה כן בישראל..."

"איך יכול להיות שאהבה כל כך גדולה הופכת לשנאה עוד יותר גדולה?"

מהו אונס? ואיך הוא בא לידי ביטוי כבר בתקופת התנ"ך? ואיך חז"ל מפרשים את זה? האם תמר סירבה לאחיה? הסיפור המלא: