מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

מבית שני לבית לאומי

שירה וייל ושיראל ללום

סיפורה של מצדה, היחידה שנשארה במערכה!

כשנפלה ירושלים, עוד הוסיפו שלושה מבצרים דרומיים להתנגד לאויב. לאחר תקופה מסוימת מצדה היחידה שנשארה במערכה- סיפורה של מצדה, בכתבה הבאה: