מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

משפחה שכזאת

טל וילצ'יק ואודל זית

היחס בנוגע לאנשים בעלי מוגבלויות בדת- הדרה? או חובת הכלה

ההלכה האורתודוקסית כמו בנושאים רבים אחרים נחלקת בנושא אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה היהודית. מצד אחד ישנה הדרה כמעט מוחלטת של אנשים בעלי צרכים מיוחדים לעשיית מצוות מסוימות אך מהצד החברתי ישנה חובה לקהילה להכיל אותם ולדאוג להם. איפה עובר הגבול ואיך מתייחסים לנושא זה בימים אלה?