מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

ביפן יש חניה לאופניים ובהודו יש משחת שיניים מגללים של פרה, האומנם?

לחזק את הקשר: והפעם מצרים יפן סין ארה"ב והודו. חברי "למה לא אוגדנה" ממליצים עם מי כן לחזק את הקשר ועם מי עדיף שלא ולמה?