LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

למה לא לאוגנדה וכן לישראל?

אחרי שהרבה פעמים נשאלו על שם התכנית, החליטו חברי "למה לא אוגנדה" לשאול את הציבור אחת ולתמיד "למה לא אוגנדה" באמת ו"למה ישראל"? מה אתם מעדיפים?