מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

מבית שני לבית לאומי

שירה וייל ושיראל ללום

הרב הספרדי הראשון של מדינת ישראל- הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל היה הרב הראשי הספרדי הראשון של מדינת ישראל. הוא נולד בירושלים ובגיל 20 מונה לרב בישיבה. בשנת 1911 מונה לתפקיד "חכם באשי" ופעל רבות למען יהודי ארץ ישראל. הוא עזר להם להקים מוסדות חינוך והתיישבות. הוא מונה ב1939 לתפקיד הראשון לציון הרב הראשי הספרדי.