מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

אין אמצע

עינבר כהן - טייק

בחירות או לא להיות VS משחק הכיסאות – פוליטיקה ישראלית בפואטרי סלאם

4 מערכות בחירות בשנתיים, הביאו את מוריה אופיר ואת יותם הלחמי לקצה. אחד נגד, השנייה בעד, מי מתמרמר ומי לא שם את הצחוק בצד. פואטרי סלאם על הפוליטיקה הישראלית.