מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

חנה ולצר

חנה ולצר, בת 22

מנגנת על חשמלית, אוהבת לכתוב

מבית שמש

אישיות תקשורתית אהובה-ברהנו טגניה

עוד כמה שנים דוברת פוליטית של איזה שר עם תיק😉 🌼