מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

מוריה שמרלר

מוריה שמרלר, בת 26

עוד 10 שנים -עורכת ראשית של סרטים מצויירים.

אישיות תקשורתית אהובה- אריק ברח"ד, כשיהיה מופרסם.

תחביבים- לצאת עם חברים ולהתאמן על הכוחות על שלי.

משהו שלא יודעים עליי- שיש לי כוחות על!!!