LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה, שרה פרחי וליטל חייבי

למה לא אוגנדה בתפקיד הרשות המחוקקת

בואו נחזק את הקשר: והפעם חברי למה לא אוגנדה נכנסים לנעלי המחוקקים ומציעים הצעות חוק ששווה לחוקק ולהכניס לחוקים. חוק חיוך חובה זו רק אחת ההמלצות.