LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עם דור דוד, עמית ממן, שירה ציון

תחקיר בלעדי: למה הדלת של הרדיו נעולה

שירה ציון, דור דוד ועמית ממן - הצוות הבלתי מעורער של "קול-אחר" יוצא לכתבת תחקיר כדי להבין מדוע הדלת של תחנת השידור תמיד נעולה! 

האם מדובר באבק כוכבים שבתחנה מעוניינים לשמור ופוחדים שיתמוגג ברגע שתיפתח הדלת ?

האם רוצים לשמור על הכישרון ורוח היצירתיות שפוחדים שתברח לה דרך הדלת ?

מה חושבים על זה הסטודנטים לתקשורת ולאיזו תגלית אדירה מגיע הצוות בסופו של דבר...

היכנסו לצפות!!!