LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדומה, שרה פרחי ומתן נווה

אפליקציית "ציונ-נט" שבודקת עד כמה אנחנו ציונים

חברי למה לא אוגנדה חושפים את האפליקציה החדשה "ציונ-נט". שרה כבר הורידה ובדקה מי יותר ציוני מתן או קדושה?