LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

רוצים לעבוד בשב"כ? תצטרכו לפתור חידות

הכותרות מעבר לפינה: שרה מביאה את החדשות שקרו בישראל שאין לכם מושג שקרו. מי הזמר המושמע בישראל? רשימת הספרים הנמכרים ביותר השנה ולמה צריך לפתור חידות כדי להתקבל לשב"כ?