LIVE
Facebook instagram Twitter

למה לא אוגנדה

טל ארץ קדושה, מתן נווה ושרה פרחי

האם אביבית בר זוהר תדליק משואה?

חברי למה לא אוגנדה נזכרים בטקס הדלקת המשואות וברגע המשעשע משם של אבשלום קור וכבר חושבים על הטקס הבא. כל אחד מהם בוחר את מדליק המשואות שהוא היה רוצה לראות בטקס. מי יזכה לכבוד ולמה דווקא אביבית בר זוהר?