מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר

סקירה היסטורית – קהילת העבריים

איפה מתגוררת הקהילה? מתי הגיעו לארץ? הקשיים שלהם ברכישת מעמד כאן בארץ, הפרשנות שלהם ליהדות, כל מה שתרצו לדעת על קהילת העבריים.