מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר וירדן מצליח

"התפקיד שלי הוא להנגיש את ההיסטוריה"- ראיון עם דובר קהילת העבריים

על העבודה כדובר הקהילה, חשיבות חג הפסח, חמץ מוחשי וחמץ רוחני, הקהילתיות והחשיבות של חיי הקהילה, כיצד מתייחסים בישראל למעמדם של העבריים וליהדותם? ומה הקשיים איתם הקהילה מתמודדת? זאת ועוד בראיון עם אשריאל.