מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

דניאל בן רחמים והילה שוקר

תרבות קהילת העבריים

מה הם עקרונות וערכי הקהילה? אילו חגים מיוחדים יש לקהילה? המסורת, התלבושות המסורתיות, ערכי המשפחה והקהילה והקשר המשמעותי של הקהילה למוזיקה. כתבתם של דניאל בן רחמים והילה שוקר