LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דור ושירה ציון

תחקיר: ההתעלות בבית הספר לתקשורת

שירה ציון יוצאת לתחקיר חדש והפעם היא מגלה התעללות בסטודנטים בכותלי בית הספר לתקשורת. מי אחראי לכך ועד אילו רמות זה מגיע?