מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר וירדן מצליח

"אנחנו חלק מעם ישראל, אנחנו משתייכים לשבט אפריים, המדינה מכירה בנו ואנחנו מקבלים תקציבים"

השומרונים מקדשים את התורה ורואים בהר הגרזים המקום הקדוש והחשוב ביותר. אילו עוד מקומות קדושים עבור הקהילה? מה היחס של השומרונים לשבת? מה הם המנהגים המיוחדים של הקהילה וכיצד מתקיים טקס הנישואין? גיא יהושוע מסביר ושובר מיתוסים.