מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר וירדן מצליח

"יש לארץ ישראל תפקיד מאוד מאוד חשוב במסורת הבאהיית"

מי יכול להצטרף לדת הבאהיית? מה הוא הפתרון לבעיות העולמיות לפי הדת הבאהיית? מה הם שבעת השלבים של הבאהיים להתחבר לאלוהים? מה תפקידם של הגנים הבאהיים? כיצד ניתן להכיר ולגלות עוד על הדת והתרבות הבאהיית? זאב עונה על כל השאלות ומספר על חוויותיו בתור מי שחוקר את הדת.