מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר

סקירה היסטורית- חיילי צד"ל

פעילות המיליציה של אנשי צבא דרום לבנון, שיתוף הפעולה עם ישראל ואופן הפעולה של חיילי צד"ל , מדוע הקימו את צד"ל? איפה אנשי צד"ל חיים כיום? כל המידע בכתבתו של שי ברגר.