מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

שבט אחים ואחיות

שי ברגר וירדן מצליח

אני מאמין- המעמד המורכב של אנשי צד"ל ומשפחותיהם

כיצד מתייחסת המדינה לאנשי צד"ל? הרגשתם של אנשי צד"ל לגבי היחס כלפיהם, הטענות של הישראלים כלפיהם והקשיים בהכרה בהם ובהנצחת קורבנות צד"ל. היכנסו והאזינו.