LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דוד ושירה ציון

דורשים דרושות

משרה חדשה הפעם בתחום היח"צ והדוברות שירה ודור מתווכחים מי יותר מתאים ומתקשרים לקבל את התפקיד הנחשק.