מסלולי לימוד
LIVE
Facebook instagram Twitter

אקטועלק

עמית ממן, דור דוד, שירה ציון ואור שירזי

ברוך ברזל ואביבית ספר הזוהר מספרים את השינויים שהולכים להיות במדינה לאחר ניצחון הימין בבחירות

ברוך ברזל הגיע כדי להסביר מה ישתנה בנושא החינוך לאחר הבחירות, מהן הרפורמות בלימודי האנגלית והמתמטיקה, מה יעשה עם תיק הבריאות ומדוע אסור לערבב צבעים? אביבית ספר הזוהר הגיעה כדי לחלוק עליו...בערך.