LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

שירה ציון

פמניזם

מאיפה התחיל מושג הפמיניזם ומה זה אומר? העלאת נושאים כמו אלימות נגד נשים ושכר לא שווה, אלה נושאים בהחלט מכובדים להעלאה על הדעת, אך עם זאת ישנם חסרונות רבים בהעלאת נושא זה. נשים נתפסות כקורבנות וכחלשות פיזית ועדינות, לעומת הגברים. שירה ציון במונולוג דעה בנושא.