LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

דניאל מזרחי יצחק

קופת חולים

עד כמה אנחנו חסרי סבלנות בהמתנה לקופת החולים? אילו תופעות קורות לנו בזמן ההמתנה? והאם המבוגרת ממול מעניינת אותנו בסיפורים שלה? דניאל מזרחי יצחק מספרת לנו איך זה להמתין בתור לקופת החולים!