LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

אריק ברח"ד

אפשר לדבר על זה

"אני לא מבין!! מה הבעיה בזה שאני מדבר על 'תוצרי הבטן' שלי, או על זה שהיא כואבת?! למה אני צריך לומר 'מיד אשוב' במקום לומר: הלכתי לחרבן, 'אל תחכו לי זה ייקח זמן', אל תשחקו אותה נשמות, אתם יודעים בדיוק איך אני מרגיש".

אריח ברח"ד פותח את הדברים הפחות נעימים, אלה שלא מדברים עליהם.