LIVE
Facebook instagram Twitter

פודקאסטים ומונולוגים

אריק ברח

אפשר לדבר על זה

"אני לא מבין!! מה הבעיה בזה שאני מדבר על 'תוצרי הבטן' שלי, או על זה שהיא כואבת?! למה אני צריך לומר 'מיד אשוב' במקום לומר: הלכתי לחרבן, 'אל תחכו לי זה ייקח זמן', אל תשחקו אותה נשמות, אתם יודעים בדיוק איך אני מרגיש".

אריק ברח"ד פותח את הדברים הפחות נעימים, אלה שלא מדברים עליהם.