LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

השיר המצונזר

אנה זק מביאה את עפרה חזה בגירסת 2019, אבל המילה 'פרחה' מצונזרת! טלר ואורן בשיר מצונזר נוסף כדי שתוכלו להבין עד כמה זה מגוחך