LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

#ME_TOO???

מחאת ה'מי טו' היא נושא חשוב ללא ספק, אבל טלר לא שוכחת להראות לנו גם את הצדדים הפחות יפים של ה'האשטאג' המוכר.