LIVE
Facebook instagram Twitter

החיים סבירים

אורן רודקין וטל רודניאנסקי

כל מה שפספסתם בטלוויזיה

מה אורן עושה בשירותי הנשים, מה טלר תעשה כשתראה בקבוק יין נטוש, מה  מכינים מבדלים של סיגריות ואיך הכל קשור לתיק נשים לבן. אורן וטלר חושפים את כל הסודות.